Nominees for the DLNP Research Award in the category “Physics”:

 

1. “Muon capture studies for the matrix elements in ββ decay”.

The JINR authors: D. R. Zinatulina, V. B. Brudanin, V. G. Egorov, M. V. Shirchenko.

 

2. “First measurement of a long-lived pi+ pi- atom lifetime”.

L. G. Afanasyev, K. I. Gritsai, A. V. Kulikov, L. L. Nemenov, M. V. Nikitin.

 

3. “Research of short-range interactions in dibaryon systems”.

T. I. Azaryan, B. Baimurzinova, S. N. Dymov, V. I. Comarov. A. V. Kulikov, A. Kunsafina, V. S. Kurbatov, Yu. N. Uzikov, D. A. Tsirkov, V. V. Shmakova.

 

4. “Neutrino geophysics”.

A. V. Vishneva, M. B. Gromov, O. Yu. Smirnov.

 

Nominees for the DLNP Research Award in the category “Methodology”:


1. “Superconducting cyclotron for proton therapy”.

The JINR authors: K. S. Bunyatov, S. V. Gursky, S. B. Vorozhtsov, O. V. Karamyshev, G. A. Karamysheva, V. A. Malinin, D. V. Popov, V. L. Smirnov, G. D. Shirkov, S. G. Shirkov.

 

2. “Novel method of the neutron low flux measurement using iodine-containing scintillators”.

D. V. Ponomarev, S. V. Rozov, D. V. Filosofov, V. V. Timkin, E. A. Yakushev.

 

3. “Beam energy measurement at the LINAK-200 accelerator and scintillator detector calibration using electrons in the energy range from 1 MeV to 25 MeV”.

El-Sayed Abdel-Shakur, M. A. Demichev, M. I. Gostkin, V. V. Kobets, V. G. Kruchonok, A. A. Nozdrin, S. Yu. Porokhovoi.

 

4. “Superconducting cyclotrons for medical applications and their design”.

S. B. Vorozhtsov, V. L. Smirnov.